RUS | EST

Broneerimissüsteem


Hea Rajaleidjasse pöörduja!


Pakume tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. Nõustamise käigus selgitame välja lapse õppimise, käitumise või suhetega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Seejärel anname nõu, kuidas last toetada.


Enne Rajaleidjasse aja broneerimist palume pöörduda oma lapse kooli või lasteaia logopeedi, psühholoogi, sotsiaal- või eripedagoogi poole.Rajaleidja nõustamisele palume tulla koos lapsega ning võtta kaasa:

  • haridusasutuse koostatud iseloomustus
    • koolis käiva lapse puhul individuaalne arengu jälgimise kaart
    • lasteaialapse puhul individuaalne arenduskava ja olemasolu korral koolivalmiduskaart
  • varasemalt läbiviidud uuringute kokkuvõtted.


Lapsevanemal on nõustamisaja broneerimiseks vaja teada lapse isikukoodi.


Haridustöötajad on nõustamisele oodatud ka üldistes küsimustes ega pea aja broneerimisel sisestama laste isikuandmeid.


Vali sobiv aeg

Annan Haridus- ja Noorteametile nõusoleku enda / oma alaealise lapse isikuandmete (sh delikaatsete isikuandmete) töötlemiseks. Kogutavad andmed on teenuste osutamiseks vajalikud kontaktandmed ning haridustasemega seotud andmed. Delikaatseid isikuandmeid (eelkõige andmeid terviseseisundi või puude kohta) töödeldakse juhul, kui andmete töötlemine on oluline info teenuse osutamise kvaliteedi tagamiseks. Veel...

Pöörduja

Laps